M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítását célzó beruházás


Az Európai Bizottság 2015 januárjában indított pilot projektet az integritási megállapodásoknak az Európai Strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozott beruházások során történő alkalmazásában rejlő lehetőségek feltárására. Az „Integritási Megállapodások – Civil ellenőrzési mechanizmusok az uniós alapok védelméért” elnevezésű pilot projekt keretében 2015 októberében az Európai Bizottság egyrészt kiválasztotta az M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítását célzó beruházást a pilot projektben való részvételre, másrészt a Transparency International Magyarország Alapítványt választotta ki a független monitor szerepének betöltésére. A pilot projekt 4 évig, 2016. január 1-től 2019. december 31-ig tart.Partnerek

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

 

A lefolytatandó közbeszerzési eljárások ajánlatkérője.

Az ország egyik legnagyobb állami beruházó cégeként a NIF Zrt. a 2007-2013-as uniós költségvetési ciklusban 340 km autópályát, 1100 km közutat és 540 km vasútvonalat épített vagy újított fel. Céljuk, hogy a magyarországi utak, autópályák építésével, valamint a vasúti infrastruktúra modernizálásával a mindennapok közlekedése biztonságosabb és gyorsabb legyen mindannyiunknak. Meggyőződésük, hogy a magas színvonalú mérnöki munka, a maximális minőségi követelményeknek való megfelelés, új technológiák alkalmazása mellett elengedhetetlenül fontos a lakosság alapos és hiteles tájékoztatása, hogy fejlesztéseink támogatásukkal, életkörülményeik minimális zavarása mellett, akadálytalanul megvalósulhassanak.

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közlekedési Operatív Programokért felelős
Helyettes Államtitkársága

 

Az integritási megállapodás ellenjegyzője.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (rövidítve NFM) Magyarország kormányának egyik minisztériuma. A Minisztérium 2010 májusában alakult. Az újonnan alakult tárcához került minden olyan tevékenység, ami a fejlesztés témakörével kapcsolatban áll. Erre a fejlesztési források egy kézben való összpontosítása és az erőforrások könnyebb mobilizálhatósága miatt volt szükség. Jelenleg ilyen célnak tekinthető a kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása, megerősítése, a foglalkoztatás növelése, a gazdaság élénkítése.

 

Kivitelező

 

UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.

 

Az UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1983-as alapítása óta magas és mélyépítési létesítmények tervezésével és a hozzá kapcsolódó műszaki fejlesztésekkel foglalkozik. Tervezői tevékenysége az egész ország területére, esetenként külföldre is kiterjed, felölelve az építész és építőmérnöki mérnöki szakma szinte minden területét. A cég közel 100 főállású alkalmazottat foglalkoztat, dinamikusan fejlődő hazai vállalkozásként a magyar tervező cégek között mind szakmai, mind gazdasági szempontból a vezető vállalkozások közé tartozik. A cég nagyberuházások (autópályák, utak, ipari létesítmények, metró, alagút, csatornahálózat, stb.) ipari, kommunális létesítmények (csarnokok, irodaházak, stb.) komplex tervezésével foglalkozik, a tanulmánytervektől az engedélyezési terveken át a kiviteli tervekig. A műszaki fejlesztések főleg a tervező tevékenység metodikájának javítására, illetve környezetvédelmi megoldások kidolgozására irányulnak.

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

 

A FŐMTERV 1950-ben alakult és az elmúlt több, mint hat évtizedben sikeresen ötvözte a sok éves tapasztalat és a mérnöki tradíció értékeit a folyamatos műszaki megújulás és a változó piachoz történő alkalmazkodás képességével. Az összetett közlekedési létesítmények terén a teljes körű út-, vasút-, forgalomtechnikai tervezés mellett közlekedési rendszerek koncepcionális kidolgozása, hálózati elemzések, szimulációk is készülnek. A közmű területen a víz-, csatorna-, gáz-, távfűtés-, elektromos hálózat tervezése mellett közvilágítás, gépészet egészíti ki a palettát. A híd és műtárgytervezés felöleli a támfalaktól és kisműtárgyaktól kezdve a folyami hidakon át az olyan egyedi létesítmények műtárgyait, mint a metróállomások és az aluljárók. Geotechnikai részlegük saját laboratóriumunkban vizsgálja a földtani mintákat.

 

 

Az eljárás eddig teljesült szakaszai:

 

Eljárás előkészítése

2016-12-01 - 2016-12-23

Eljárás lefolytatása

2016-12-23 - 2017-11-11

  • 2016-12-23: Az eljárás megkezdése, hirdetmény feladása
  • 2016-12-28: Hirdetmény közzététele
  • 2016-12-28 - 2017-05-02: Ajánlattételi szakasz
    • 2017-05-02: Ajánlattételi határidő lejárta, bontás
  • 2017-05-02 - 2017-11-11: Bírálati szakasz
    • 2017-09-02: Elbírálás befejezése, döntés
  • 2017-09-28: Szerződés megkötése
  • 2017-11-11: Eljárás lezárulta, hirdetmény közzététele

Az ajánlati felhívás megjelenése a Közbeszerzési Értesítőben.

2016-12-30

Az első korrigendum közzététele az EU Hivatalos Lapjában.

2017-02-03

A második korrigendum közzététele az EU Hivatalos Lapjában.

2017-02-24

A harmadik korrigendum közzététele az EU Hivatalos Lapjában.

2017-03-04

A negyedik korrigendum közzététele az EU Hivatalos Lapjában. Ez utóbbi korrigendum az ajánlatt...

2017-03-23
A negyedik korrigendum közzététele az EU Hivatalos Lapjában. Ez utóbbi korrigendum az ajánlattétel határidejét 2017. május 2-án 11.00 órai időpontban határozta meg.

Az ajánlatkérő bírálóbizottságának ülése.

2017-05-19

Hiánypótlási felszólítás megfogalmazása és kiküldése az ajánlatkérő által

2017-06-22

A hiányok, hiányosságok pótlásának határideje. A hiánypótlási dokumentáció benyújtása;...

2017-06-29
A hiányok, hiányosságok pótlásának határideje. A hiánypótlási dokumentáció benyújtása; hiánypótlás során előszerződés benyújtása.

Az ajánlatkérő bírálóbizottságának ülése.

2017-07-07

A dokumentáció / önkéntes hiánypótlások benyújtása. A felvilágosítás benyújtási határideje.

2017-07-13

Az ajánlatkérő bírálóbizottságának ülése.

2017-07-14

Az ajánlatkérő közbenső döntést hozott; tájékoztatta valamennyi ajánlattevőt, illetve fel...

2017-07-18
Az ajánlatkérő közbenső döntést hozott; tájékoztatta valamennyi ajánlattevőt, illetve felhívással élt az irányukban.

Az utólagos igazolások benyújtásának határideje.

2017-07-25

A bírálóbizottság ülése.

2017-08-01

Felhívás hiányok pótlására és felvilágosítás megadására, 2017. augusztus 7. 17.00 órai ...

2017-08-02
Felhívás hiányok pótlására és felvilágosítás megadására, 2017. augusztus 7. 17.00 órai teljesítési határidővel.

A bírálóbizottság döntéselőkészítő ülése.

2017-08-08

Szerződés felmondása

2017-10-15
A szerződés felmondásra kerül, amennyiben a felek olyan cselekményt követnek el, amely bármelyik felet feljogosítja arra, hogy a szerződés teljesítésétől elálljon. Ez még jelenleg nincs kilátásban.