M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítását célzó beruházás

További információ


 Az integritási megállapodás részes felei a TI – mint független monitor – a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – mint a lefolytatandó közbeszerzési eljárások ajánlatkérője –, valamint ellenjegyzője a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkársága.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelettel 2015. augusztus 8-tól nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

A Beruházás célja, hogy az M6-os autópálya az országhatárt elérve gyorsforgalmi kapcsolatot teremtsen a régióval. A Beruházás megvalósításához a Kohéziós Alap nyújt támogatást az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében, a 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat megállapította az IKOP fejlesztési keretet, amely a projektre vonatkozóan nettó 48,7 Mrd Ft-ot biztosít 100 %-os támogatási intenzitással.

A TI Magyarország a fentebb részletesen ismertetett pilot projekt keretében, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel együttműködésben dolgoz ki egy közbeszerzési eljárás során alkalmazandó integritási megállapodást, monitorozza a Beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes folyamatát, ellenőrzi a kapcsolódó eljárási dokumentumok jogszerűségét, illetve figyelemmel követi a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések végrehajtását.

 

Kapcsolódó hírek

 

A TI monitorozza az M6 autópálya építését

Ajánlatkérés közbeszerzési szakértői tevékenység végzésére

Ajánlatkérés mérnöki szakértői tevékenység végzésére